Inženýrské sítě

V naší prodejní síti nabízíme ucelený sortiment zaměřený na dodávky systémů pro vodovody, kanalizace, rozvody plynu a vodního hospodářství.

Poskytujeme komplexní řešení pro rodinné domy, hlavní vodovodní nebo kanalizační řady a velké vodohospodářské objekty (vsakování, retence, akumulace). Náš tým odborníků je schopen navrhnout čerpací stanice na splaškové vody a čerpadla, zajistit technické poradenství v oblasti vodovodů, kanalizací a dozor na stavbách autorizovanou osobou a vypracovat cenové nabídky podle výkazů výměr nebo projektové dokumentace. Náš odborný tým v Čechách a na Slovensku je připraven na pomoc při řešení komplikovanějších situací.

 

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Příručka Inženýrských sítí 2018 PDF 14.88 MB